PHÄNOMENE

FELIX HESS: KLANGINSTALLATIONEN

22. März – 12. April 1987