PHÄNOMENE

FELIX HESS: KLANGINSTALLATIONEN

22 March 1987 – 12 April 1987